അരൂർ ജീപ്പ് ദുരന്തം:മലയാളി ഡ്രൈവർ അടക്കം അഞ്ചു പേരുടെ മരണം ഉറപ്പാക്കി

ദേശീയപാത 47ൽ അരൂർ–കുമ്പളം പഴയ പാലത്തിൽനിന്നു ജീപ്പ് കായലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് കാണാതായ അഞ്ചുപേരിൽ മൂന്നുപേരുടെ കൂടി മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ അപകടത്തിൽ അഞ്ചു പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Read more