ഇന്നുമുതൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം പിൻവലിക്കാൻ നിയന്ത്രണമില്ല

ഇന്നു മുതൽ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങള്‍ പിൻവലിക്കാൻ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവില്ല.നിക്ഷേപിച്ച തുക ബാങ്കിൽനിന്നു പിന്‍വലിക്കാന്‍ കൂടുതൽ ഇളവുകളുമായി റിസർവ് ബാങ്ക്.

ബാങ്കിൽനിന്നു സ്ലിപ് എഴുതി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനു പണം പിൻവലിക്കാം

എന്നാല്‍ എടിഎം വഴി മുന്‍നിശ്ചയിച്ച പരിധിയില്‍ കൂടുതല്‍ തുക പിന്‍വലിക്കാനാവില്ല.

ഇങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ച തുക പിന്‍വലിക്കുമ്പോള്‍ പുതിയ 500, 2000 നോട്ടുകളാകും നല്‍കുകയെന്നും റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ അറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം നവംബര്‍ 28 വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് പഴയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *