ബാങ്കുകളില്‍ നിക്ഷേപം കൂടുന്നു,പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറയും

നോട്ടുകള്‍ അസാധുവാക്കിയതിനെതുടര്‍ന്ന് ബാങ്കുകളില്‍ നിക്ഷേപം കൂടുന്നു. നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറയാന്‍ ഇത് ഇടവരുത്തും. അതോടൊപ്പം ഭവനവായ്പ, വാഹന വായ്പ എന്നിവയടക്കമുള്ളവയുടെ പലിശ നിരക്കുകളും ഉടനെ താഴും.

എസ്ബിഐ മേധാവി അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ചൊവാഴ്ചയിലെ കണക്കുപ്രകാരം എസ്ബിഐയുടെ 24,000 ശാഖകളിലായി 92,000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപമാണെത്തിയത്.
വന്‍തുകകള്‍ മാറ്റിയെടുക്കാന്‍ ബാങ്കുകളില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുകമാത്രമാണ് മാര്‍ഗം.പുറത്തേയ്ക്ക് നല്‍കുന്ന പണത്തിന് നിയന്ത്രണമുള്ളത് ബാങ്കുകള്‍ക്ക് ഗുണകരമാണ്.

നിക്ഷേപമായി ലഭിച്ച തുകമുഴുവന്‍ 500ന്റെയും 1000ന്റെയും നോട്ടുകളാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *