വീഡിയോകോൾ ഇന്നുമുതൽ വാട്ട്സ്ആപ്പ്ലും

ഇന്നു മുതൽ എല്ലാവർക്കും വാട്ട്സ്ആപ്പ്ൽ വിഡിയോ കോൾ സൗകര്യം .ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവർക്കും വാട്സാപ്പ് വിഡിയോ കോളിങ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും

വിഡിയോ കോളിങ് സൗകര്യത്തിനായി മറ്റു ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തയണിത്.അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാട്സാപ്പ് പതിപ്പ് പ്ലെസ്റ്റോറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.

വിഡിയോ കോളിങ് സേവനം ഇന്ത്യയിലാണ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. സേവനം വൈകാതെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വരുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ആൻഡ്രോയ്ഡ്, ഐഒഎസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പുതിയ വാട്സാപ്പ് പതിപ്പ് ലഭ്യമാണ്.ഏറ്റവും വേഗം കുറഞ്ഞ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ വരെ വാട്സാപ്പ് വിഡിയോ കോൾ മികച്ചതായിരിക്കും..
സാധാരണ വോയ്സ് കോൾ പോലെയാണ് വിഡിയോ കോളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിഡിയോ കോൾ ഐക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൾ പോകും. കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പിൻ, മുൻ ക്യാമറകൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും വിഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *